۲۵ فروردین ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

کتاب پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی :

« فیلم فارسی »، « تئاتر لاله زاری »، « موسیقی کوچه بازاری » در بیان روشنفکران و منتقدان  هنری و دولتمردان عصر پهلوی اسم مستعاره های  «ابتذال» بود.

در دهۀ ۱۳۳۰ رشد شهر نشینی، مصرف گرایی، خواست رفاه و فراغت در طبقۀ متوسط جدید، بازار فرهنگ عامه پسند را رونق می بخشد، و نهاد های گوناگون دولتی هم در واکنش به بازار رونق گرفته فرهنگ عامه پسند اقدام به سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی می کنند.

نهاد های دولتی برای مقابله با فرهنگ عامه پسند راهکارهایی اتخاذ می کنند. در سال ۱۳۴۸ وزارت فرهنگ و هنر ، سندی به نام « سیاست فرهنگی ایران » منتشر می کند.

« فرهنگ برای همه» یکی از اصول مندرج در این سند رسمی است که

یکی از بند های آن « پرورش ذوق عامه » نام دارد.

این سند تداوم سیاست های فرهنگی برای تربیت ذوق زیبا شناختی

ملت با سیاست گذاری فرهنگی بود که در عصر پهلوی اول ریشه داشت.

این کتاب تحقیقی است درباره فکر تربیت ملت و پرورش ذوق عامه نزد

دولتمردان و روشن فکران عصر پهلوی اول و مقاومت و واکنش هایی که

پدید آورد.

برای دیدن:

منبع: فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب 

ایران دخت                    

مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی کتاب پرورش ذوق عامه درعصر پهلوی کتاب پرورش ذوق عامه درعصر پهلوی وزارت فرهنگ و هنر

نهاد های دولتی برای مقابله با فرهنگی  « سیاست فرهنگی ایران » « فیلم فارسی »، « تئاتر لاله زاری »، « موسیقی کوچه بازاری »

نوشته های مرتبط

فیلم تام کلنسی بدون پشیمانی Tom Clancy’s Without Remorse 2021

هادی گراوندی

آشنایی با ساز بربط یا عود

هادی گراوندی

آشنایی با هنر و تمدن اشکانی

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

14 + هجده =