۲۵ فروردین ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب خودت را جای من بگذار

کتاب خودت را جای من بگذار

کتاب خودت را جای من بگذار ، خودت را جای من بگذار ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، ایراندخت ، ایراندخت ، کـتاب خوب بخوانیم ، کـتاب خوب بخوانیم ، ایراندخت 

خودت را جای من بگذار: فرزندمان

کتاب خودت را جای من بگذار ، این کتاب بسی بیش از آنکه به درد کودکان بخورد، در آموختن لزوم همدلی به ما

بزرگسالان مفید است، ما بزرگسالانی که اگر ببینیم فرزندمان نوبت را رعایت نمی‌کند، خوشحال نشویم نگران هم

نخواهیم شد. اما اگر ببینیم عکس آن رخ داده، از بی‌عرضگی فرزندمان اندوهگین می‌شویم. ما آن‌قدر که خواستیم

بچه‌هامان یاد بگیرند از کسی حرف زور نشنوند نخواستیم یاد بگیرند خودشان را به جای دیگری بگذارند و بفهمند

دیگران در موقعیت‌های بد چه احساسی پیدا می‌کنند.

از دل متن: 

  • «من امروز سعی کردم به اینکه دیگران چه حسی دارند توجه کنم. همان همدلی که تو گفتی.  فرزندمان
  • خب چه می شد؟ چه می فهمیدی ؟
  • آدم ها واقعاً دوست دارند که به احساس شان توجه شود. این کار واقعاً آن ها را خوشحال می کند.
  • آفرین امیلی، خیلی خوب فهمیدی! ولی یک چیز دیگر هم هست. وقتی من به احساس دیگران توجه می کنم یک چیزی درونم تغییر می کند.»

 

  • باب سارنسن
  • تصویرگر: شلی یوهانسن
  • برگردان: مریم منفرد
  • نشر کیمیا وابسته به انتشارات هرمس، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۱۵۰۰ 
  • ۲۸ صفحه

برای دیدن:  

فرزندمان

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخـوانیمکلیک کنید. فرزندمان

ایران دخت

نوشته های مرتبط

کتاب روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار

هادی گراوندی

داستانهای کوتاه از سرزمین های عرب

هادی گراوندی

ماشاءالله خان در بارگاه هارون الرشید

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

19 + یک =