۵ مهر ۱۴۰۲
پوست مو زیبایی مجله تخصصی زیبایی و سلامت

نکات مهم برای برادشتن ابرو …

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ برای برداشتن ابرو

نکات مهم برای برادشتن ابرو …

۱.ابروهای زیبا قاب چشمان هستند.سعی کنیدابروها را زیبا و با توجه به فرم چهره بردارید.

۲.برای فرم دادن به ابرو ،از زاویه ابـرو فرم دادن را شروع کنید .

۳.روی استخوان پشت پلک را خالی کنید جلوه کند .تاچهره جوان ، جلوه کند.

۴. برای برداشتن ابـرو همیشه در جهت رشـد مـو ابـرو را برداریـد تـا کمتر احساس درد کنید .

۵. زیباترین و مطلوب ترین رنگ ابـرو ، با توجه به رنـگ چشـم و پوسـت گذاشته می شود.

۶.برای برداشتن ابروهای افراد مسن ، اول موهای سفید را رنگ کنید و بعد ابرو را بردارید .

۷.فاصله ی دو ابـرو به اندازه پهنای یک چشم از خود شخص باشد .

۸.برای پرشدن ابرو به ۸ الی ۱۲ هفته وقت نیاز است .

۹.- ابروی صاف و کوتاه برای چشم های ریز ژاپنی مناسب است .

۱۰.برای برداشتن ابروهای کـم حجـم و توخـالی ، اول جاهـای خـالی را سایه می زنیم بعد ابرو را برمی داریم .

۱۱.اگر ابروها را بلند و انتهای آن را رو بـه پـایین حالـت دهیـد ، چهـره مسن خواهد شد .

۱۲.اگر انتهای ابروها به طرف پایین حالـت داده شـود ، چهـره ، پیرتـر جلوه خواهد کرد .

۱۳.اگر ابروها را به طرف بالا حالت دهید ، چهره جوان تر جلوه خواهـد کرد .

۱۴.اگر ابروها را پهن و پرپشت حالت دهید ، چهره خشن خواهـد شـد.

۱۵.اگر ابروها را با قوس ملایم بردارید ، صورت لطیـف و رویـایی مـی شود .

۱۶.اگر ابروها پر و خوب حالـت داده شـوند ، چشـم کشـیده و درشـت جلوه خواهد کرد .

۱۷.اگر ابرو را خیلی نازک حالت دهید ، چهره خشن می شود .

۱۸.- اگر بخواهیم ابروها را نازک برداریم ، اول به ابـرو فرم داده و بعد نازک می کنیم .

۱۹.اگر می خواهید برای صورت های کوچک ابـرو بردارید ، ابـرو را بـه فرم مستقیم حالت دهید .

۲۰.ابرو برای صورت های بزرگ ، پهن برداشته می شود .

نکات مهم برای برادشتن ابرو …

نکات مهم برای برادشتن ابرو … چهره جوان تر اﺑﺮوﻫﺎی زﻳﺒﺎ اﺑﺮوﻫﺎی زﻳﺒﺎ

نوشته های مرتبط

درمان بیماری های دهان و دندان با عسل

هادی گراوندی

بهترین رنگ لباس برای انواع پوست

خواص و مضرات اکلیل کوهی_رزماری

هادی گراوندی