۹ اسفند ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آیین ها و نمادهای تشرف

آیین ها و نمادهای تشرف ، کتاب آیین ها و نمادهای تشرف ، فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، مجله فرهنگ و هنر ، ایران دخت 

آیین ها و نمادهای تشرف ،  فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، کتاب آیین ها و نمادهای تشرف ، فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، مجله فرهنگ و هنر ، ایراندخت 

 

کتاب آیین ها و نمادهای تشرف: 

میرچا اِلیاده، اسطوره شناس سرشناس رومانیایی،  در این کتاب می کوشد از مهمترین انواعِ «آیینهای تشرّف» رمزگشایی یا راز گشایی کند، معنا و نقش ژرف آنها در زندگی پیروانش را کشف، یا به بیان خودش «معنای دینیِ» پدیدار شده در دل «تجربۀ دینی تشرّف» را آشکار کند.  ایراندخت

تشرف به طور عام ، مجموعه ای از آیین ها و تعالیم شفاهی است که هدفش ایجاد تحول و دگردیسی کامل در وضعیت وجودی، جایگاه مذهبی، و  موقعیت اجتماعی شخصی است که قرار است « تشرف » یابد یا به بیان دقیق تر  «اسطوره ای شود.»  ایراندخت

این کتاب ما را مستقیماً به یکی از مجاری و گلوگاه های اصلیِ شناختِ «انسان اسطوره»ای متّصل می‌کند، یکی از کلیدی ترین آیین های سنّتی و نمادهایش را برایمان رمزگشایی می کند، و تصویرِ بسیار شفّافی از دو تجربۀ اصیلِ جوامعِ سنّتی، یعنی «تجربۀ مواجهه با امورِ قُدسی» و «تجربۀ مرگِ تشرّفآمیز»، ارائه می ‌دهد. با این اوصاف، خواندنِ این کتاب در مجموع دست‌کم می تواند برای عقلانیتِ تجربی – تحلیلیمدارِ دورانِ ما درس آموز و تأمّل برانگیز باشد.  ایراندخت

  •  میرچا الیاده
  • برگردان: محمدکاظم مهاجری
  • نشر پارسه، چاپ اول ۱۳۹۵
  • شمارگان: ۱۰۰۰
  • ۲۸۴ صفحه
برای دیدن: ایراندخت 

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی

هادی گراوندی

آشنایی با ساز رباب

هادی گراوندی

فیلم Uri: The Surgical Strike (2018)

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

2 × پنج =