۵ تیر ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی

صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، کتاب خوب بخوانیم  ،  ایراندخت ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، کتاب خوب بخوانیم  

صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، کتاب خوب بخوانیم  ،  ایراندخت ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، کتاب خوب بخوانیم  

 

صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی:

صادق هدایت به روایت انجوی شیرازی فقط شامل روایت انجوی از صادق هدایت نیست. مقدمه ‌های پیش از این روایت، یعنی  پیشگفتار ولی‌الله درودیان، گردآورنده نخستین دیدار او با انجوی شیرازی، زندگی ‌نامهٔ انجوی شیرازی نوشتهٔ هوشنگ اتحاد، نقدی بر  کتاب نیمهٔ پنهان نوشتهٔ جهانگیر هدایت (در مجموع ۶۰ صفحه از ۲۱۶ صفحه)، بخش ‌هایی است که پیش از روایت انجوی شیرازی از صادق هدایت در این کتاب قرار گرفته است.   ایراندخت

نقل این ‌همه مطلب به عنوان مقدمهای برای نوشتهٔ انجوی، نه فقط بیدلیل نیست که علت اصلی شکل گیری و انتشار این کتاب و شاید ادامه یافتن این موضوع هم باشد.   ایراندخت

روایت انجوی نکته ‌های جالب کم ندارد. نثر پرشور انجوی، صرف نظر از آنچه می‌ گوید، دلنشین و اصیل است. روایت او از صادق هدایت، اگرچه ناکامل، اما غنیمت است.   ایراندخت

آنچه انجوی، استادِ ثبت و ضبطِ بی‌دست‌ خوردگیِ لحن قصه‌ های عامیانه، در این روایت از هدایت نقل می ‌کند درخور اعتناست. تصویری که انجوی از هدایت می ‌دهد، گوشه ‌کنار هایی از مسئله «صادق هدایت بودن» را روشن می ‌کند، فارغ از مقصر بودنِ دوستان ناباب یا اقارب کالعقارب.

  •  به کوشش ولی الله درودیان   ایراندخت
  • نشر نیلوفر، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان: ۷۷۰
  • ۲۱۶ صفحه
برای دیدن: ایراندخت 

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانـیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

آشنایی با زندگی نامه آنابلا شیورا

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب پدیدهٔ رزی

هادی گراوندی

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

چهار × دو =