۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
سالن گردی

سالن زیبایی گیوا – کرمانشاه

سالن-زیبایی-گیوا-کرمانشاه

تیم سالن گردی ایران دخت، در بهمن ماه ۹۸ به سراغ سالن زیبایی گیوا واقع در شهر کرمانشاه رفت.

مدیریت این سالن بر عهده سرکار خانم مهرگان عظیمی است.

این سالن بواسطه امتیازات بخش نظرسنجی کاربران و مشتریان خود موفق شد بعنوان یکی از ۲۵ سالن

برتر استان، انتخاب شود و در همایش تجلیل از سـالن های زیبـایی برتر استان کرمانشاه که در تاریخ ۲۱

دی ماه ۹۸ در محل تالار قصر هتل پارسیان کرمانشاه برگزارشد دعوت شده ولوح و تندیس سالن های برتر

را دریافت نماید.

سالن-زیبایی-گیوا-کرمانشاه

ایران دخت برای این سالن زیبایی و مدیریت پرتلاش آن آرزوی موفقیت روز افزون را دارد.

مدیریت این سالن بر عهده سرکار خانم مهرگان عظیمی است.

این سالـن بواسطه امتیازات بخش نظرسنجی کاربران و مشتریان خود موفق شدبعنوان

یکی از ۲۵ سالن برتر استان، انتخاب شود و در همایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر

استان کرمانشاه که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محل تالار قصر هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد دعوت شده ولوح و تندیس سالنهای برتر را دریافت نماید

مدیریت این سالـن بر عهده سرکار خانم مهرگان عظیمی است. این سالن بواسطه امتیازات بخش نظرسنجی کاربران و مشتریان خود موفق شد بعنوان یکی از ۲۵ سالن برتر استان، انتخاب شود و در همایش تجلیل از ایران دخت سالنهای زیبایی برتر استان کرمانـشاه که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محل تالار قصر هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد دعوت شده ولوح و تندیس سالنهای برتر را دریافت نماید.

مدیریت این سالـن بر عهده سرکار خانم مهرگان عظیمی است. این سالن بواسطه امتیازات بخش نظرسنجی کاربران و مشتریان خود موفق شد بعنوان یکی از ۲۵ سالن برتر استان، انتخاب شود و در همایش تجلیل از سالنهای زیبایی برتر استان کرمانـشاه که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ در محل تالار قصر هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد دعوت شده ولوح و تندیس سالنهای برتر را دریافت نماید.

نوشته های مرتبط

سالن زیبایی تابا – کرمانشاه

irandokht admin

سالن زیبایی ویوا – کرمانشاه

مدیر محتوا