۲۶ خرداد ۱۴۰۳
پوشاک و مد مجله ایران دخت

رفع عیب در چرخ

رفع عیب در چرخ

رفع عیب در چرخ

 

پارچه هنگام دوخت نخ کش می شود :

۱ – نوک سوزن شکسته است.

۲ – ضخامت سوزن نسبت به پارچه بیشتر است. ( ۲-۵۹ تصویر ) 

رفع عیب در چرخ

سوزن هنگام دوخت می شکند :

۱ -نوک سوزن خم شده است.

۲ -کشیدگی نخ سوزن زیاد است.

۳ -ضخامت پارچه با سوزن متناسب نیست.

۴ -صفحه کار پیش بر در محل خودش قرار نگرفته است.

۵ -پایه به صورت صحیح در جای خود قرار ندارد.

طول بخیه خود به خود تغییر می کند :

۱ –سوزن به طور صحیح در محل خود قرار نگرفته است.

۲ -ضخامت نخ، سوزن و پارچه با هم هماهنگ نیست.

۳ -پرز و گرد و غبار در کار پیشبر وجود دارد.( کار پیشبر را با برس تمیز کنید.)

پارچه هنگام دوخت جمع می شود:

۱ -کشش نخ سوزن زیاد است.

۲ -کشش نخ ماسوره زیاد است.

۳ -کشش نخ با ضخامت پارچه هماهنگ نیست.( درجه کشش در نخ های ضخیم کمتر و در نخ های نازک بیشتر می شود.) (تصویر۶۰-۲) 

رفع عیب در چرخ

کار پیش بر عمل نمی کند :

۱ – دکمه تنظیم طول بخیه روی صفر قرار دارد.

۲ – فنر فشار پایه با ضخامت پارچه هماهنگ نیست.

۳ – پایه بالا قرار گرفته است.

۴ – کار پیشبر در وضعیت پایین قرار دارد. ( به وسیله اهرم کار پیشبر آن را تنظیم کنید. )

چرخ هنگام دوخت صدا می کند :

۱ – چرخ خشک است. ( احتیاج به روغن کاری دارد. ) 

دوخت در قسمت پشت کار شل است :

۱ – کشش نخ سوزن کم است. ( پیچ تنظیم کشش نخ را سفت کنید. )

۲ – نخ به صورت صحیح از بین پولک تنظیم نخ عبور نکرده است. ( تصویر ۶۱-۲ )

رفع عیب در چرخ

نخ رو پاره می‌شود :

۱ -کشش نخ سوزن زیاد است. ( پیچ تنظیم کشش نخرا شل کنید. )

۲ -نخ در قسمتی گره خورده است.

۳ -نوک سوزن کند شده است. ( شکسته )

۴ -ضخامت نخ با سوزن مطابقت ندارد.

دوخت در قسمت روی کار شل است :

۱ -نخ از مسیر ماکو به درستی عبور نکرده است.

۲ -کشش نخ در ماکو تنظیم نیست. ( باید پیچ ماکو را سفت کرد. ) ( تصویر ۶۲-۲ )

 

رفع عیب در چرخ

نخ ماسوره پاره می‌شود :

۱ – ماکو و ماسوره به صورت صحیح نصب نشده است.

۲ -کشش نخ ماسوره زیاد است. ( پیچ ماکو را کمی شل کنید.)

۳ – نخ ماسوره به طور صحیح پیچیده نشده است.

۴ –ماسوره بیشتر از حد معمول پر شده است.

هنگام دوخت، نخ در پشت پارچه جمع می‌شود :

۱ – نخ از شیطانک خارج شده است.

۲ -کشش نخ رو خیلی کم است. ( پیچ تنظیم کشش نخ را سفت کنید.) ( تصویر ۶۳-۲ )

 

رفع عیب در چرخ  A   A

 

نوشته های مرتبط

من چه مزاجی دارم ؟؟؟ تست مزاج شناسی یا تشخیص نوع مزاج

مدیر محتوا

انواع بی خوابی و علت آن

حسنا سیدجودت

درباره بن مژه بیشتر بدانید

irandokht admin