۱۲ مهر ۱۴۰۲
پوشاک و مد مجله تخصصی زیبایی و سلامت

آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس

آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس

ماشین های دوخت تصویر 

در ابتدا خیاطی با دست انجام می شد. اما با ابداع چرخ خیاطی دوخت ها از حالت دستی به ماشینی تغییر یافت و کم کم شکل ساده ی چرخ با پیشرفت تکنولوژی کامل تر شد به نحوی که در حال حاضر انواع مختلف آن با کاربردهای گوناگون ساخته می شود و روز به روز در حال پیشرفت است بطوریکه دارای تنوع زیاد و کارآیی مختلف می باشد که در اینجا تنها به بخشی از آن می پردازیم. چرخ ها به دو دسته خانگی و صنعتی تقسیم می شوند.چرخه ای خانگی شامل چرخ های ساده، همه کاره و دیجیتالی است و چرخ های صنعتی دارای سرعت و توان بیشتر هستند از قبیل سر دوز ( اورلوک )، راسته دوز، میاندوز، جادکمه دوز و دکمه دوز می باشد.

چرخ های خانگی تصویر

چرخ ساده ( سیاه ) به وسیله دست و یا پدال کار می کند که در قدیم نوع پایی آن نیز بوده است. ایننوع چرخ دوخت بخیه ساده را انجام می دهد. ( تصویر ۵۲-۱ )

آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس
( تصویر ۵۲-۱ )

 

اما چرخ های همه کاره انواع مختلف با پایه های متفاوت و دوخت های گوناگون دارد که حرکت آن با پدال و در گونه ای از آن بدون پدال ( با اهرم ) صورت می یرد. ( تصویر ۵۳-۱ )

آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس
( تصویر ۵۳-۱ )

 

همچنین نوع پیشرفته آن به صورت دیجیتالی با استفاده از نرم افزارهای مختلف می باشد و طبق برنامه، کاربرد متفاوتی دارد.      ( تصویر ۵۴-۱ )

آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس
( تصویر ۵۴-۱ )

انواع چرخ صنعتی تصویر

چرخه ای صنعتی دارای موتوری قوی هستند که باعث سرعت زیاد آنها می شود و هر کدام مخصوص دوخت خاصی است. مانند راسته دوز، سردوز، میاندوز، جادکمه دوز و دکمه دوز می باشد.

راسته دوز تصویر

دوخت این چرخ، بخیه ساده است. اما با بستن پایه های خاص می توان دوخت های دیگری ( زیپ،نوار دوزی ) را انجام داد.        ( تصویر ۵۵-۱)

آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس
( تصویر ۵۵-۱)

 

سردوز ( اورلوک )

سه یا پنج از نخ های ترویرا استفاده می شود معمولاً نخ به کار میرود که سه نخ آن پاکدوزی ساده را انجام می دهد و پنج نخ آن همراه با پاکدوزی یک دوخت زنجیره کنار آن دارد که برای دوخت پارچه های تریکو به کار می رود .این چرخ در سمت راست پایه یک تیغ برش دارد که اضافات و یا ریش های پارچه را می برد. ( تصویر ۵۶-۱ )

 

 

آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس
( تصویر ۵۶-۱ )

میاندوز

از پنج نخ ترویرا استفاده می شود. برای دوخت هایتزئینی و یا دوخت یقه لباس های کشی، مانند تریکو ،الکرا، ریون به کار میرود. شکل دوخت در پشت و رو با هم متفاوت است. ( تصویر ۵۷-۱ )

 

آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس
( تصویر ۵۷-۱ )

دکمه دوز

مخصوص دوخت دکمه است. ( تصویر ۵۸-۱ )

( تصویر ۵۸-۱ )

جادکمه

دوخت جا دکمه را انجام می دهد که باید اندازه جا دکمه را نسبت به دکمه تنظیم کرد. ( تصویر ۵۹-۱ )

( تصویر ۵۹-۱ )

انواع چرخ صنعتی انواع چرخ صنعتی آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس آشنایی با ماشین های دوخت در طراحی لباس  A  A

نوشته های مرتبط

علت به وجود آمدن موخوره موی سر و راه های پیشگیری از آن

صدیقه مخلوق پور

لباس های مناسب برای بارداری

اصل ۱۴۶ و ۱۴۷ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی