۱۴ خرداد ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها

شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها شمن

شمنیسم‌ : درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها شمن

آیا می‌توان جغرافیای زمین و تاریخ انسان را به قلمروها و دوره‌هایی برای حضور

شمن‌ها، کاهنان، پیشگویان، حکیمان، فیلسوفان و دانشمندان تقسیم کرد یا نه؟

به‌هرحال، درباره شمن‌ها، بیشترین حضورشان در شمال آسیا، سیبری و تاحدی آسیای

مرکزی گزارش شده است.

هرچند شمنیسم اساساً به‌منزله یکی از کهن‌ترین شیوه‌های درمانی انسان تعریف می‌شود،

وصف پاره‌ای از خصوصیات آن‌ها و نقل برخی از حکایات از آنان در کتاب شمنیسم مولر یادآور مواردی

مشابه و آشنا در سایر انواع واسطه‌های میان انسان‌ها و موجودات غیرانسانی است؛ ازجمله اینکه

گفته‌اند فراخوان روح‌ها به این صورت بود که شبی در یک رویا و در موارد معدودی طی الهامی در روز،

ارواحِ درگذشتگان یا روح‌هایی که معمولاً در پیکر حیوان بودند بر کسی که برای شمن‌ شدن معین شده

بود پدیدار می‌شدند و از او به‌تأکید می‌خواستند که شمن شود.

شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها

داوطلب فقط صدای ارواح را می‌شنید، صدای نجوایی، سوتی، آوازی یا حرف‌زدنی، سپس واژه‌هایی که مستقیماً خطاب به او گفته می‌شد واضح و واضح‌تر می‌شد.

در برخی موارد نیز افرادی که براساس حسی شخصی، خود را فراخوانده به شمن‌گری احساس می‌کردند، به طبیعت، جنگل یا غاری می‌رفتند و در آنجا به روزه و ریاضت مشغول می‌شدند تا اینکه روزی یا شبی روح‌ها پدیدار می‌شدند و آن‌ها را برای تعلیم می‌پذیرفتند.

همچنین به اعتقاد برخی، بخشی از مراسم تشرف‌‌یافتن شمن این بوده است که در رویا پریانی را می‌دیدند که اسکلت و گوشتشان را تکه‌تکه می‌کنند و در دریاچه شیر بر فراز کوه کیهانی می‌شویند و سرانجام آن‌ها را دوباره به هم متصل می‌کنند.

همچنین در اسطوره‌ها آمده است که خدایان عقابی را برای یاری انسان‌ها در برابر ارواح پلید فرستادند و از او خواستند که به اولین انسانی که روی زمین دید، قابلیت شمن ‌گری ببخشد.

وقتی عقاب به زمین آمد، زنی را زیر درختی دید که به خواب رفته بود و جدا از همسرش زندگی می‌کرد. عقاب با او درآمیخت و آن زن آبستن شد. مدتی بعد که آن زن نزد همسرش بازگشت پسری به دنیا آورد که درمقام اولین شمن شناخته شد.

 

.📚 کتاب “شمنیسم‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها”/  کلاوس مولر / مترجم: شاهرخ راعی/ نشر حکمت ، چاپ اول
شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها کلاوس مولر نشر حکمت نشر حکمت

نوشته های مرتبط

آشنایی با ساز تنبک

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب سینما رکس

هادی گراوندی

آشنایی با آلبوم گل صد برگ

هادی گراوندی