۲۵ فروردین ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها

شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها شمن

شمنیسم‌ : درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها شمن

آیا می‌توان جغرافیای زمین و تاریخ انسان را به قلمروها و دوره‌هایی برای حضور

شمن‌ها، کاهنان، پیشگویان، حکیمان، فیلسوفان و دانشمندان تقسیم کرد یا نه؟

به‌هرحال، درباره شمن‌ها، بیشترین حضورشان در شمال آسیا، سیبری و تاحدی آسیای

مرکزی گزارش شده است.

هرچند شمنیسم اساساً به‌منزله یکی از کهن‌ترین شیوه‌های درمانی انسان تعریف می‌شود،

وصف پاره‌ای از خصوصیات آن‌ها و نقل برخی از حکایات از آنان در کتاب شمنیسم مولر یادآور مواردی

مشابه و آشنا در سایر انواع واسطه‌های میان انسان‌ها و موجودات غیرانسانی است؛ ازجمله اینکه

گفته‌اند فراخوان روح‌ها به این صورت بود که شبی در یک رویا و در موارد معدودی طی الهامی در روز،

ارواحِ درگذشتگان یا روح‌هایی که معمولاً در پیکر حیوان بودند بر کسی که برای شمن‌ شدن معین شده

بود پدیدار می‌شدند و از او به‌تأکید می‌خواستند که شمن شود.

شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها

داوطلب فقط صدای ارواح را می‌شنید، صدای نجوایی، سوتی، آوازی یا حرف‌زدنی، سپس واژه‌هایی که مستقیماً خطاب به او گفته می‌شد واضح و واضح‌تر می‌شد.

در برخی موارد نیز افرادی که براساس حسی شخصی، خود را فراخوانده به شمن‌گری احساس می‌کردند، به طبیعت، جنگل یا غاری می‌رفتند و در آنجا به روزه و ریاضت مشغول می‌شدند تا اینکه روزی یا شبی روح‌ها پدیدار می‌شدند و آن‌ها را برای تعلیم می‌پذیرفتند.

همچنین به اعتقاد برخی، بخشی از مراسم تشرف‌‌یافتن شمن این بوده است که در رویا پریانی را می‌دیدند که اسکلت و گوشتشان را تکه‌تکه می‌کنند و در دریاچه شیر بر فراز کوه کیهانی می‌شویند و سرانجام آن‌ها را دوباره به هم متصل می‌کنند.

همچنین در اسطوره‌ها آمده است که خدایان عقابی را برای یاری انسان‌ها در برابر ارواح پلید فرستادند و از او خواستند که به اولین انسانی که روی زمین دید، قابلیت شمن ‌گری ببخشد.

وقتی عقاب به زمین آمد، زنی را زیر درختی دید که به خواب رفته بود و جدا از همسرش زندگی می‌کرد. عقاب با او درآمیخت و آن زن آبستن شد. مدتی بعد که آن زن نزد همسرش بازگشت پسری به دنیا آورد که درمقام اولین شمن شناخته شد.

 

.📚 کتاب “شمنیسم‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها”/  کلاوس مولر / مترجم: شاهرخ راعی/ نشر حکمت ، چاپ اول
شمنیسم ‌: درمان‌گران، روح‌ها، آیین‌ها کلاوس مولر نشر حکمت نشر حکمت

نوشته های مرتبط

کتاب نوروزها و بادبادک ها

irandokht admin

فیلم هشتصد The Eight Hundred (2020)

هادی گراوندی

پیامک های پدر و مادرم

مدیر محتوا