۲۵ فروردین ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب سیندخت

آشنایی با کتاب سیندخت

آشنایی با کتاب سیندخت

کتاب سیندخت:

نمایشنامۀ سیندخت اقتباسی است از داستان عاشقانۀ زال و رودابه شاهنامه. اما در این بار شخصیت محوری نه عشاق، که سیندخت، مادر رودابه، است.

در شاهنامه، سیندخت با قابلیت ای خاص زنانه / مادرانه، در برابر جهان مردانه / پدرانۀ منوچهر و مهراب و سام می ایستد و از عشق زال و رودابه دفاع می کند، و در نهایت اوست که پیروز ماجراست و پیروزی او هم یعنی تولد رستم.

در نمایشنامه هایی که با اقتباس از داستان شاهنامه نوشته شده، غالباً کوشش خاصی برای ساخت نوعی زبان حماسی صورت گرفته است که نمونۀ برجسته اش را در آثار بهرام بیضایی می توان دید.

اما سیندخت، به خلاف  معمول اقتباس از شاهنامه، به زبان سادۀ مراودۀ امروز نوشته شده است. فرجام بر ادای معمولی و غیر حماسی ابیاتت شاهنامه تأکید ی کند:

« شخصیت های این نمایشنامه، شعرهای شاهنامه را مثل گفت و شنود معمولی ادا می کنند و به سبک اشعار حماسی نمی خوانند.»

سیندخت از این لحاظ، برای من  یاد آور نمایشنامۀ ضحاک نوشتۀ غلامحسین ساعدی، است.

برای دیدن:

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب 

ایران دخت

« شخصیت های این نمایشنامه،  شعرهای شاهنامه را مثل گفت و شنود معمولی ادا می کنند و به سبک اشعار حماسی نمی خوانند.» « شخصیت های این نمایشنامه،  شعرهای شاهنامه را مثل گفت و شنود معمولی ادا می کنند و به سبک اشعار حماسی نمی خوانند.» آشنایی با کتاب سیندخت 

نوشته های مرتبط

هنر در دورۀ پارینه سنگی

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب شرح عاشقیت

هادی گراوندی

کتاب کانون دین زردشت در ایران

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

1 × دو =