۶ مهر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

سیرالملوک (سیاست نامه)

سیرالملوک (سیاست نامه) ، تاریخ بیهقی ، قابوسنامه ، خواجه نظام ‌الملک ، معرفی کتاب خوب 

سیرالملوک (سیاست نامه) ، تاریخ بیهقی ، قابوسنامه ، خواجه نظام ‌الملک ، معرفی کتاب خوب ، سیرالملوک (سیاست نامه) ، تاریخ بیهقی ، قابوسنامه ، خواجه نظام ‌الملک ، معرفی کتاب خوب 

 

سیرالملوک (سیاست نامه):

سیرالملوک در کنار تاریخ بیهقی و قابوسنامهٔ امیر عنصرالمعالی، یکی از سه متن منثور مهم قرن پنجم هجری است. این کتاب از حیث نوع در دستهٔ اندرزنامه‌ها و ذیل ادبیات تعلیمی قرار می‌گیرد و در ۵۰ فصل دربارهٔ آیین کشورداری، طریقهٔ حل‌ و فصل  مسائل مختلف مملکت و ساختار اداری و تشکیلات دیوانی به قلم خواجه نظام ‌الملک، وزیر باتدبیر نوشته شده است. 

  • خواجه نظام‌الملک
  • مصحح: محمود عابدی
  • فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول ۱۳۹۸
  •  ۱۰۰۰ نسخه
  • ۶۹۴ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

آشنایی با زندگی نامه آرتور کندی

هادی گراوندی

Birds of Prey

irandokht admin

آشنایی با زندگی نامه آلن دلون

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

4 × پنج =