۱ فروردین ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

شانزده گفتار در واژه سازی و زبان فارسی و فرهنگ نویسی

شانزده گفتار در واژه سازی و زبان فارسی و فرهنگ نویسی ، معرفی کتاب خوب ، دکتر محمد طباطبایی ،

شانزده گفتار در واژه سازی و زبان فارسی و فرهنگ نویسی ، معرفی کتاب خوب ، دکتر محمد طباطبایی ، شانزده گفتار در واژه سازی و زبان فارسی و فرهنگ نویسی ، معرفی کتاب خوب ، دکتر محمد طباطبایی ،

 

کتاب شانزده گفتار در واژه سازی و زبان فارسی و فرهنگ نویسی:

دکتر محمد طباطبایی به ‌درستی معتقد بود که دستگاه صرف و واژه‌سازی زبان فارسی بر اثر هجوم لغات فرنگی تضعیف شده است و اگر این روند ادامه یابد، خیل لغات بیگانه به‌تدریج و به ‌ناگزیر وندهایِ اشتقاقی و سپس حتی تصریفی زبان بیگانه را نیز با خود به همراه می‌آورند و این امر در درازمدت دامن دستگاه نحو را هم خواهد گرفت. از دیگر دغدغه‌های او یکی هم مسئلۀ زبان فارسی درحکم زبانِ ملی و میانجی اقوام گوناگون ایران بود. به باور او، هرگونه اقدامی در تقویت زبان فارسی به‌منزلۀ تقویتِ اساس وحدت و هویت ملی ایرانیان است و حال که به مقالات و آثار باقی‌مانده از او نگاه می‌کنم، می‌بینم او با انتشار مقالاتی در حوزۀ واژه‌سازی و نیز تألیفِ واژه‌نامه‌های متعدد، بیشترین همّ و تمرکزش را معطوف به تقویت بخش صرف و واژه‌سازی زبان فارسی کرده است. خواننده در این کتاب به مجموعه مقالات ارزشمند دکتر طباطبایی، که طی سال‌ها و در مآخذ گوناگون منتشر شده است، دسترسی دارد.

  • محمد طباطبایی
  • گردآورنده: احمد خندان
  • نشر کتاب بهار، چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۳۰۰ نسخه
  • ۲۷۰ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

کتاب خنج، فرهنگ گویشی سیستان

هادی گراوندی

خنیا: بررسی موضوعات آئینی، نمایشی و موسیقایی ایران

هادی گراوندی

کسانی که حوصله ندارند …

مدیر محتوا

ارسال دیدگاه

سه + دو =