۳۱ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

نهادهای اجتماعی وساختار اقتصادی امپراطوری هخامنشی

نهادهای اجتماعی وساختار اقتصادی امپراطوری هخامنشی

نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراطوری هخامنشی ، نهادهای اجتماعی وساختار اقتصادی امپراطوری هخامنشی ، نهادهای اجتماعی وساختار اقتصادی امپراطوری هخامنشی ، ایراندخت ، فصلنامهٔ رودنشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، فصلنامهٔ رودنشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، محمد دانداما یف ، 

کتاب نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراطوری هخامنشی : ایراندخت

کتاب نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراطوری هخامنشی ، نوشتۀ برجسته ، محمد دانداما یف ، از منابع اصلی در زمینۀ تاریخی تحلیلی نهادهای اقتصادی و اجتماعی امپراتوری هخامنشی است.  ایراندخت

آثار محمد دانداما یف، در زمینه امپراتوری هخامنشی و از جمله این کتاب ، برای درک ایران عصر هخامنشی مأخذی پایه و اولیه است و تحلیل ساختاری که او از نهاد های اجتماعی ایرانیان باستان ارائه می دهد، نه فقط برای درک ایران عصر هخامنشی، بلکه برای درک و ارزیابی تطبیق امپراتوری های آغازین ، از امپراتوری های در چین تا آزتک ها در آمریکای لاتین و یافتن تطابق و تقابل های میان آن نظام ها کار آمد است.

اینکه چگونه پارس‌ ها توانستند بیش از دو قرن، از نیل تا شمال ‌غربی هند فرمانروایی کنند و چه تشابه و تفاوتی با دیگر امپراتوری‌ های پیشاصنعتی داشتند، از پرسش ‌هایی است که در این کتاب مطرح و کوشش شده پاسخی مستند و مستدل به آن داده شود. بررسی سیستم ‌های قانونی، پولی، خزانه ‌داری، مالیات‌ های دولتی و قیود بیکاری، و ارتش در عصر هخامنشی از دیگر فصول این کتاب است. ایراندخت

  •  محمد. ع. داندامایف ایراندخت
  • برگردان: حسن شایگان
  • نشر تاریخ ایران، چاپ اول ۱۳۹۷
  • شمارگان : ۱۰۰۰
  • ۴۸۱ صفحه

 

برای دیدن:  ایراندخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. ایراندخت

ایـران دخــت

 

نوشته های مرتبط

کتاب تاریخ بدن در ادبیات

هادی گراوندی

کتاب پنبه، آب و هوا و شتر در ایران دورهٔ اسلامی

هادی گراوندی

آشنایی با هنر و تمدن ساسانیان

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

پنج × 1 =