۴ خرداد ۱۴۰۳
سلامت و درمان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

علایم ترک سیگار

علایم ترک سیگار

علایم ترک سیگار

طلبیدن سیگار علایم ترک سیگار

۱. به خاطر داشته باشید که این درخواست زودگذر است و بعد از چند دقیقه از بین می رود.

۲. چند نفس عمیق بکشید.

۳. دستهایتان را مشغول کاری کنید.

۴. چیزی به دهن خود بگذارید مانند نی نوشیدنی تمیز یا آدامس.

۵. کمک بطلبید مثلاْ به دوستتان زنگ بزنید.

۶.به محیطی که سیگار کشیدن آزاد نیست بروید.

۷.فعالیت بدنی خود را افزایش بدهید مثل دویدن، راه پیمایی و رقص.

گرسنگی علایم ترک سیگار

۱. رژیم غذائی سالم و منظمی را دنبال کنید.

۲. با غذاهای کم کالری مانند سبزیجات، میوه، پاپ کورن بدون کره و نان تست شده ته بندی کنید.

۳.سر وقت و بطور منظم غذا بخورید.

حساس عصبانیت، خستگی و دستپاچگی کردن علایم ترک سیگار

۱. به دوستان و اعضا خانواده خود بگوئید گه این حالت شما زودگذر است.

۲. حتی الامکان از قرار گرفتن در موقعیت هائی که فشار عصبی را زیاد میکند، خودداری کنید.

۳. نوشابه های کافئین دار مانند قهوه، انواع کولاها، چای و غیره را کمتر بنوشید.

۴. نفس عمیق بکشید.

۵. فعالیت های بدنی خود را افزایش دهید.

خشکی دهان و سرفه علایم ترک سیگار

۱. آب بنوشید.

۲. نفس عمیق بکشید.

۳. آدامس بجوید و شکالت بدون شکر بمکید.

مشکل عدم تمرکز

۱. نفس عمیق بکشید.

۲. استراحت کنید.

۳. کار دیگری بکنید.

۴. مدت کوتاهی استراحت کنید و نرمش کنید.

غمگین هستید

۱. کمک بخواهید و به دوستتان زنگ بزنید.

۲. درگیر فعالیت های اجتماعی، مانند کارهای داوطلبانه بشوید.

۳. به منافع ترک سیگار فکر کنید.

مشکل بی خوابی

۱. بعد از گرفتن دوش آب گرم استراحت کنید.

۲. تمرین نفس عمیق کشیدن بکنید.

۳. در طول روز نرمش و فعالیت بدنی بکنید.

۴. نوشابه های کافئین دار مانند قهوه، انواع کولاها چای و غیره را کمتر بنوشید.

یبوست

روزانه حداقل ۶ تا ۸ لیوان مایعات ( آب یا آب میوه ) بنوشید.

نان سبوس دار و غذاهای غله ای صبحانه ( مثل کورن فلکس )، میوه وسبزیجات بخورید.

آب آلو بنوشید.

ورزش و نرمش کنید.

عرق کردن

دوش آب گرم بگیرید.

مقدار زیادی مایعات مانند آب و آب سیب بنوشید.

خستگی

ورزش و نرمش کنید.

ساعات خواب خود را منظم کنید.

در صورت امکان در طول روز چرت کوتاهی بزنید.

روزانه حداقل ۶ تا ۸ لیوان مایعات بنوشید.

سرگیجه و سردرد

از تکنیک های آرامش بخش مثل نفس عمیق کشیدن استفاده کنید.

در صورت مداومت، با پزشک خود مشورت کنید.

علایم ترک سیگار سیگار کشیدن سیگار کشیدن طلبیدن سیگار

نوشته های مرتبط

کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی

هادی گراوندی

آشنایی با ساز تمبورک بلوچستان

هادی گراوندی

درمان برخی بیماری چشم با عسل

هادی گراوندی