تیم سالن گردی ایران دخت، در اواخر اردیبهشت ماه ۹۹ به سراغ سالن زیبایی تابا واقع در شهر کرمانشاه رفت.

مدیریت این سالن بر عهده سرکار خانم طاهره واصلی هست.

امیدواریم در این سالنگردی تونسته باشیم بخشی از امکانات و فعالیتهای تیم خوب تابا رو بهتون نشون داده باشیم.