۱۳ اسفند ۱۴۰۲

آب درمانی

پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

تیرگی زیر چشم و روش های طبیعی و موثر برای از بین بردن آن

صدیقه مخلوق پور
شایع ترین علت بروز تیرگی زیر چشم وجود رنگدانه بیش از حد در ناحیه اطراف چشمان است. این امر خاصیت طبیعی پوست است و در میان افراد آسیایی تبار بیشتر شایع است. در این افراد به علت نازکی پوست زیر چشمان رنگدانه های موجود در پوست مشخص تر است. علاوه