۶ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • آثار استاد حسین خواجه امیری (ایرج)

آثار استاد حسین خواجه امیری (ایرج)

آشنایی با اساتید موسیقی ایران آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

استاد حسین خواجه امیری (ایرج)

هادی گراوندی
استاد حسین خواجه امیری (ایرج) زندگی نامه استاد حسین خواجه امیری (ایرج): حسین خواجه امیری (ایرج) به سال ۱۳۱۳ در شهر کاشان متولد شد، بیش از ۶ سال از سنش نمی گذشت که شروع به  زمزمه اشعار روز و عامیانه ی مردم که رایج آن زمان بود می کند. ایرج