۱۳ اسفند ۱۴۰۲

آرایش ماندگار

مجله ایران دخت معرفی مواد آرایشی بهداشتی

ویژگی یک پودر فیکس مرغوب و نحوه ی استفاده از آن

مدیر محتوا
چه نوع پودر فیکسی خوب می باشد؟؟ پودر فیکس خوب و مرغوب باید به نوعی باشد که به خوبی بر روی آرایش بنشیند و یکپارچه شود. بنابراین پودر فیکسی خوب است که دارای ذرات ریزی باشد. بهتر است در ترکیبات این محصولات موادی مانند سیلیکا و زینک اسید به کار