۳۰ فروردین ۱۴۰۳

آزیترومایسین

سلامت و درمان مجله ایران دخت

آزیترومایسین ( Azithromycin )

هادی گراوندی
نام فارسی : آزیترومایسین نام انگلیسی : Azithromycin طبقه بندی دارویی : داروهای ضد باکتری طبقه بندی درمانی : داروهای ضد عفونت  داروهای ضد باکتری  ماکرولید ها  سایر ماکرولیدها شکل دارویی :آزیترومایسین کپسول ۲۵۰ میلی گرمی ، آزیترومایسین کپسول ۲۵۰ میلی گرمی ، آ زیترومکس(آزیترومایسین ۲۲.۵میلی لیتر) ۳۰۰میلی گرم شربت ،  آزیترومایسین شربت