۳ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • آشنایی با انواع عسل

آشنایی با انواع عسل

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

آشنایی با انواع عسل

هادی گراوندی
آشنایی با انواع عسل عسل طبیعی :   عسلی که زنبور با مکیدن شهد گل ها تولید می کند ، عسل طبیعی نامیده می شود . تولید عسل شهد خالص ، در شرایطی به دست می آید که زنبور دار بتواند در فصول مناسب ، زنبورستان خود را در مناطق پر