۱۳ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • آشنایی با برخی بیماری های آوازی ، طناب های صوتی، خشونت صدا، پیشگیری و رفع خشونت صدا، سرفه، رفلاکس معده، رفلکس (Reflux )، بیماری های حنجره

آشنایی با برخی بیماری های آوازی ، طناب های صوتی، خشونت صدا، پیشگیری و رفع خشونت صدا، سرفه، رفلاکس معده، رفلکس (Reflux )، بیماری های حنجره

آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با برخی بیماری های آوازی

هادی گراوندی
آشنایی با برخی بیماری های آوازی با توجه به اینکه حفاظت و مراقبت صحیح از تارهای صوتی و همچنین سلامت دستگاه شنوایی برای استفاده کنندگان حرفه ای صدا بسیار حائز اهمیت می باشد، در این بخش و بخش های بعدی درباره پاره‌ای از مشکلات، بیماری ها و راه های نگهداری