۳۰ فروردین ۱۴۰۳
  • خانه
  • آشنایی با ساز تمبوره تالشی

آشنایی با ساز تمبوره تالشی

ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز تمبوره تالشی

هادی گراوندی
آشنایی با ساز تمبوره تالشی ، ساز محلی تالش ، تاریخچه ساز تمبوره تالش ، معرفی ساز تمبوره تالش ، آشنایی کامل با ساز تمبوره ، آشنایی با ساز تمبوره تالشی ، ساز محلی تالش ، تاریخچه ساز تمبوره تالش ، معرفی ساز تمبوره تالش ، آشنایی کامل با ساز