۱۳ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • آشنایی با ساز تنبور،ساز تنبور،ویژگی های ظاهری و ساختاری تنبور،کوک تنبور،دستان بندی تنبور،تکنیک ها یا اجرایی تنبور،موارد و نوع استفادۀ تنبور

آشنایی با ساز تنبور،ساز تنبور،ویژگی های ظاهری و ساختاری تنبور،کوک تنبور،دستان بندی تنبور،تکنیک ها یا اجرایی تنبور،موارد و نوع استفادۀ تنبور

آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز تنبور

هادی گراوندی
در اینجا با ساز تنبور و آشنایی با ساز تنبور را برسی می کنیم .  تکنیک ها یا اجرایی تنبور ساز تنبور: آشنایی با ساز تنبور، تنبور نام باستانی سازهای مضرابی خانوادۀ دوتار و از سازهای قدیمی ایران و ساز آیینی و مذهبی  سلسله یارسان در غرب ایران است. تنبور