۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • آشنایی با ساز کَرب

آشنایی با ساز کَرب

آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز کَرب

هادی گراوندی
آشنایی با ساز کَرب ، آشنایی با ساز کَرب ، تکنیک اجرایی کَرب ، موارد و نوع استفادۀ کَرب ، ویژگی های ظاهری و ساختاری کَرب ، تاریخچه ساز کَرب ، ایران دخت ، تاریخچه ساز کَرب ، ویژگی ظاهری ساز کَرب   ساز کَرب: خودصداهای چوبی مضاعفِ سیلندری یا