۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • آشنایی با کتاب بر کرانۀ کنعان،فصلنامهٔ رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،سباستیان بَری،کرانۀ کنعان،کتاب بر کرانۀ کنعان،برگردان: سید میثم فدائی،نشر همان

آشنایی با کتاب بر کرانۀ کنعان،فصلنامهٔ رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،سباستیان بَری،کرانۀ کنعان،کتاب بر کرانۀ کنعان،برگردان: سید میثم فدائی،نشر همان

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب بر کرانۀ کنعان

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب بر کرانۀ کنعان ، کتاب بر کرانۀ کنعان را برای شما شرح می دهیم فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب   کتاب بر کرانۀ کنعان: سباستیان بَری، شاعر، نمایشنامه نویس و رمان نویس ایرلندی صاحب سبک، برندۀ جوایز ادبی متعدد ادبی،