۷ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • آشنایی با کتاب دختر اینشتین،کتاب دختر اینشتین،دختر اینشتین،فصلنامه رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،آلبرت‌ اینشتین

آشنایی با کتاب دختر اینشتین،کتاب دختر اینشتین،دختر اینشتین،فصلنامه رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،آلبرت‌ اینشتین

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب دختر اینشتین

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب دختر اینشتین ، کتاب دختر اینشتین ، فصلنامه  رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، فصلنامه رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب   کتاب دختر اینشتین:  آشنایی با کتاب دختر اینشتین ، کمی پیش از به ‌قدرت ‌رسیدن هیتلر، زن جوانی را بیهوش در جنگلی نزدیک برلین پیدا می‌کنند. وقتی زن به