۳۰ فروردین ۱۴۰۳
  • خانه
  • آشنایی با کتاب سفرهای سندباد،سندباد،کتاب سفرهای سندباد،داستان‌های هزار و یک شب

آشنایی با کتاب سفرهای سندباد،سندباد،کتاب سفرهای سندباد،داستان‌های هزار و یک شب

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب سفرهای سندباد

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب سفرهای سندباد ، کتاب سفرهای سندباد ، سفرهای سندباد ، داستان‌های هزار و یک شب ،  کتاب سفرهای سندباد: آشنایی با کتاب سفرهای سندباد ، سفرهای سندباد، برگرفته از داستان‌های هزار و یک شب ، به روایت محمدعلی سپانلو در ۱۳۵۴ از سوی کانون پرورش فکری کودکان