۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • آشنایی با کتاب سیندخت

آشنایی با کتاب سیندخت

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب سیندخت

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب سیندخت کتاب سیندخت: نمایشنامۀ سیندخت اقتباسی است از داستان عاشقانۀ زال و رودابه شاهنامه. اما در این بار شخصیت محوری نه عشاق، که سیندخت، مادر رودابه، است. در شاهنامه، سیندخت با قابلیت ای خاص زنانه / مادرانه، در برابر جهان مردانه / پدرانۀ منوچهر و مهراب و