۱۳ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • آشنایی با کتاب نات ترنر،کتاب نات ترنر،فصلنامهٔ رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،یلیام استایرن،نشر هنوز،ایران دخت

آشنایی با کتاب نات ترنر،کتاب نات ترنر،فصلنامهٔ رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،یلیام استایرن،نشر هنوز،ایران دخت

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب نات ترنر

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب نات ترنر را برا شما عزیزان شرح می دهیم .  فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  کتاب نات ترنر: آشنایی با کتاب نات ترنر ، نات تـرنر سیاه پوستی آفریقایی تبار، تحت تأثیر تعالیم کتاب مقدس، گمان می کند برگزیدۀ خداست