۱۲ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • آلبوم بیداد،بیداد شجریان،محمد رضا شجریان،پرویز مشکاتیان

آلبوم بیداد،بیداد شجریان،محمد رضا شجریان،پرویز مشکاتیان

مجله فرهنگ و هنر ایران دخت موسیقی خوب گوش کنیم

آلبوم بیداد

هادی گراوندی
بیداد شجریان ، آلبوم بیداد ، محمد رضا شجریان  ، بیداد شجریان ، محمد رضا شجریان  ، بیداد شجریان ، محمد رضا شجریان ، بیداد شجریان ، پرویز مشکاتیان ، محمد رضا شجریان ایراندخت    زنده یاد استاد «پرویز مشکاتیان»، متولد سال ۱۳۳۴ در نیشابور و متوفی به سال ۱۳۸۸