۲۵ فروردین ۱۴۰۳
  • خانه
  • آموزشگاه نگارستان

آموزشگاه نگارستان

بانوان موفق

بانو ذلیخا عادلی کارآفرین برتر

فاطمه میرزایی
بانو ذلیخا عادلی کارآفرین برتر ، تولید فرش دستباف ترکمن ، بانو ذلیخا عادلی کارآفرین برتر ، بیوگرافی ذلیـخا عادلی ، زندگی نامه ذلیخا عادلی ،  بیوگرافی ذلیـخا عادلی ، زندگی نامه ذلیخا عادلی   آشنایی با بانو ذلیخا عادلی :  ایراندخت تولد :  ایراندخت بانو ذلیخا عادلی، متولد سال