۳۰ فروردین ۱۴۰۳
  • خانه
  • آمینو گلوتتیماید ( AMINO GLUTETHIMIDE )

آمینو گلوتتیماید ( AMINO GLUTETHIMIDE )

سلامت و درمان مجله ایران دخت

آمینو گلوتتیماید ( AMINO GLUTETHIMIDE )

هادی گراوندی
آمینو گلوتتیماید ( AMINO GLUTETHIMIDE ) نام فارسی :  آمینو گلوتتیماید نام انگلیسی : AMINO GLUTETHIMIDE نام تجاری : Cytadren طبقه بندی دارویی : هورمون ، ضد آدرنال . طبقه بندی درمانی : ضد سرطان شکل دارویی :  قرص ۲۵۰ میلی گرمی مصرف در حاملگی و شیر دهی : شواهد