۲۸ فروردین ۱۴۰۳

آمی تریپتیلین

سلامت و درمان مجله ایران دخت

آمی تریپ تیلین ( Amitriptyline )

هادی گراوندی
Amitril Amitril آمی تریپ تیلین ( Amitriptyline ) Amitril نام فارسی : آمی تریپ تیلین  نام انگلیسی : Amitriptyline نام تجاری : Amitril طبقه بندی دارویی : ضد افسردگی سه حلقه ای طبقه بندی درمانی :  ضد افسردگی اعصاب و روان  شکل دارویی : قرص های ۱۰ ، ۲۵ و