۳۰ فروردین ۱۴۰۳
  • خانه
  • آواز افشاری،آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی،نت شاهد،نت ایست،گسترۀ ملودی،نت متغییر،تحریر (چهچهه)،نت تونیک

آواز افشاری،آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی،نت شاهد،نت ایست،گسترۀ ملودی،نت متغییر،تحریر (چهچهه)،نت تونیک

آموزش آواز آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی

هادی گراوندی
آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی را برای شما عزیزان شرح می دهیم مانند نت شاهد ، نت ایست ، نت متغییر ، نت تونیک ، تحریر یا چهچهه  آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی   مفاهیم ردیف آوازی ایرانی:   نت شاهد: نت شاهد نتی است که در نغمات