۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپروتینین

سلامت و درمان مجله ایران دخت

آپروتینین ( Aprotinin )

هادی گراوندی
آپروتینین ( Aprotinin ) نام فارسی : آپروتینین نام انگلیسی : Aprotinin  نام تجاری : TRASYIOL طبقه بندی دارویی :  طبقه بندی درمانی :  هموستاز ( ضد خونریزی ) شکل دارویی : تزریقی  مکانیسم اثر : اثر ضد خونریزی: ‌عقیده بر این است که خونریزی ناشی از جراحی CABG در