۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اساتید موسیقی

آشنایی با اساتید موسیقی ایران مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

روبرت نقلی

زهرا دژ پسند
طبال، درامر او زاده یک تیر ماه  ۱۳۳۰ در شهر رشت و از هموطنان آشوری تبار است که به همراه خانواده از کودکی به تهران نقل مکان کرد و تا سال ۱۳۵۶ (قبل از مهاجرت به آمریکا) در محله های  حشمت الدوله و امیر آباد  زندگی کرده است. دوران دبیرستان