۵ تیر ۱۴۰۳

استفراغ

سلامت و درمان مجله ایران دخت

مسمومیت حاملگی (پره اکلامپسی) چیست؟

صدیقه مخلوق پور
مسمومیت حاملگی یا پره اکلامپسی به افزیش فشارخون ناشی از بارداری (که معمولا بعد از هفته بیستم بارداری اتفاق می افتد)، در مادرانی که قبلا هیچگونه سابقه فشارخون نداشته اند، می گویند در حالت طبیعی در فرد بارداری که در سه ماهه‌ی دوم حاملگی قرار دارد، فشار‌خون کمی ‌کمتر از