۵ تیر ۱۴۰۳

افدرا خواص

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

خواص و مضرات افدرا

هادی گراوندی
خواص و مضرات افدرا گیاه افدرا در حدود ۵ هزار سال است در کشورهای شرقی، از جمله چینی ها برای درمان آسم از آن استفاده می کنند. دانشمندان چینی در سال ۱۹۲۴ میلادی، آلکالوئید افدرین را از گیاه افدرا بدست آوردند. مشابه مصنوعی این دارو را در دو سال بعد