۹ اسفند ۱۴۰۲

افزایش عمر انسان

سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۸۷ و ۸۸ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۸۷ و ۸۸ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل هشتاد و هفت ( ۸۷ ) :  صاف بنشینید : یکی از عوامل موثر  در کاهش تراکم استخوان ، بد نشستن است . در واقع قد انسان ها از اوایل دهه چهل سالگی کوتاه می شود . چون دیسک
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۸۵ و ۸۶ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۸۵ و ۸۶ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل هشتاد و پنج ( ۸۵ ) : خوراکی های سر شار از ویتامین D و کلسیم بخورید : استخوان ها با موادی معدنی که به طور ادواری بارها و برها از دست می روند و دوباره جایگزین می شوند
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۶۳ و ۶۴ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۶۳ و ۶۴ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل شصت و سوم ( ۶۳ ) : آب انرژی بگیرید : آب  به دنبال نوشابه انرژی زا هستید ؟ آب را انتخاب کنید . تحقیقات نشان می دهند که کمبود آب اولین عامل خستگی روزانه است . در واقع
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل ۵۵ و ۵۶ از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل ۵۵ و ۵۶ از اصولی برای افزایش طول عمر اصل پنجاه و پنجم ( ۵۵ ) : به بدانید که شما ، مسئول شادی خودتان هستید : به  هرگز به روابط تان به عنوان منشأ اصلی خوشحالی تان تکیه نکنید .  اگر این مسئولیت را به دوش دیگران بگذارید
سلامت و درمان مجله ایران دخت

اصل چهل هفتم و چهل هشتم از اصولی ساده برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل چهل هفتم و چهل هشتم از اصولی ساده برای افزایش طول عمر اصل چهل و هفتم ( ۴۷ ) : از یاد بگیرید که قیافه ی خود را دوست داشته باشید : از  با نظرسنجی از ۳۸۰ هزار  شهروند در بیش از ۲۲۵ کشور ، معلومه شد فقط ۳۵