۳ خرداد ۱۴۰۳

امینو اسید فوائد

سلامت و درمان مجله ایران دخت

آمینو اسید (AMINO ACID ) 

هادی گراوندی
آمینو اسید (AMINO ACID )  نام فارسی : آمینو اسید  نام انگلیسی : AMINO ACID طبقه بندی دارویی : امینو اسید ها طبقه بندی درمانی : تغذیۀ داخل ورید و ترکیبات کالریک شکل دارویی :  تزریقی ۵ و ۱۰ درصد یک لیتری  مصرف در حاملگی و شیر دهی : این