۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

انواع پارچه ها

پوشاک و مد مجله ایران دخت

آشنایی با انواع پارچه در طراحی لباس

هادی گراوندی
آشنایی با انواع پارچه در طراحی لباس آشنایی با انواع پارچه پارچه ها به دو دسته تقسیم می شوند: پارچه هایی که منشأ طبیعی دارند ، مانند انواع پارچه های پنبه ای، کتانی، ابریشمی و … پارچه هایی که منشأ طبیعی ندارند یا در اصطلاح مصنوعی هستند و توسط بشر