۵ تیر ۱۴۰۳

انواع چادر

پوشاک و مد مجله ایران دخت

انواع چادر و کاربرد آن ها

مدیر محتوا
انواع چادر و کاربرد آن ها تا همین چند سال اخیر غالب چادرهایی که مورد استفاده ی افراد میدیدیم فقط چادر های ساده و معمولی بودند. چادرهایی که به صورت گرد برش زده می‌شدند و همه‌‌ مادر ها بلد بودند برای خودشان و دخترانشان چادر بدوزند. نهایت مد در چادرها،