۱۸ بهمن ۱۴۰۱

اونیکوفاژی

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

ترک عادت جویدن ناخن

زهرا دژ پسند
از شایع ترین عادت های عصبی درجهان عادت جویدن ناخن یا اونیکوفاژی (onychophagia) است، که تقریباً بیشتر افراد با سنین مختلف با این مشکل روبرو هستند که اغلب در اثر استرس، عادت، عصبانیت، ترس و افسردگی است. اگر این مسئله در کودکان درمان نشود تا بزرگسالی نیز ادامه پیدا می