۱۰ بهمن ۱۴۰۱
  • خانه
  • ایلیا نایشولر Ilya Naishuller

ایلیا نایشولر Ilya Naishuller

فیلم خوب ببینیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

فیلم هیچ کس Nobody

هادی گراوندی
Nobody (2021) ٬ ایلیا نایشولر Ilya Naishuller ٬ هیچ کس (Nobody)  ٬ Aleksey Serebryakov ٬ Bob Odenkirk ٬ Christopher Lloyd ٬ Connie Nielsen ٬ RZA ٬ فیلم هیچ کس Nobody ، ایلیا نایشولر Ilya Naishuller ،    Nobody (۲۰۲۱): خلاصه داستان : یک نظاره گر که برای کمک به زنی که