۱۲ اسفند ۱۴۰۲

براین مگی

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

مواجهه با مرگ

irandokht admin
مواجهه با مرگ مواجهه با مرگ جان اسمیت اشراف‌زاده سی‌ساله تحصیل‌کرده، باهوش و کتاب‌خوانده‌ای است که به‌عنوان خبرنگار مجله‌ای انگلیسی در بیروت مشغول کار است. او روزی متوجه غده‌هایی روی گردنش می‌شود و سرانجام (مادرش و بعد برای خویشان و دوستانش) کاشف به عمل می‌آ‌ید که به بیماری لاعلاجی مبتلا