۹ فروردین ۱۴۰۲
  • خانه
  • بررسی پماد کالامین،پماد کالامین،ترکیبات پماد کالامین،موارد مصرف پماد کالامین،طریقه مصرف پماد کالامین،عوارض جانبی پماد کالامین

بررسی پماد کالامین،پماد کالامین،ترکیبات پماد کالامین،موارد مصرف پماد کالامین،طریقه مصرف پماد کالامین،عوارض جانبی پماد کالامین

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

بررسی پماد کالامین

فاطمه میرزایی
بررسی پماد کالامین   بررسی پماد کالامین : پماد کالامین : پماد کالامین از دسته داروهای بدون نسخه ای می باشد که به عنوان درمان خارش های خفیف پوستی، مورد استفاده قرار می گیرد. این پماد صورتی رنگ، همچنین می تواند برای خشک کردن تحریکات ترشحی پوستی نیز مورد استفاده