۴ خرداد ۱۴۰۳

برندهای ورزشی

پوشاک و مد مجله ایران دخت

آشنایی با برندهای ورزشی معروف

زهرا دژ پسند
درگذشته از لباس های ورزشی بیشتر درمیادین و زمین های بازی استفاده می شد، اما با گذشت زمان این موضوع تغییر پیدا کرد و از آنها به عنوان لباس های روزمره نیز استفاده شد. همین موضوع باعث شد برند های بزرگ لباس ورزشی سریعاً وارد دنیای بزرگ مد شوند، در