۱۱ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • بیوگرافی پوران درخشنده،زندگی نامه پوران درخشنده،پوران درخشنده بانوی موفق در سینمای ایران،پوران درخشنـده بانوی موفق در سینمای ایران،پوران درخشنده،شهر کرمانشاه

بیوگرافی پوران درخشنده،زندگی نامه پوران درخشنده،پوران درخشنده بانوی موفق در سینمای ایران،پوران درخشنـده بانوی موفق در سینمای ایران،پوران درخشنده،شهر کرمانشاه

بانوان موفق

پوران درخشنده بانوی موفق در سینمای ایران

مدیر محتوا
بیوگرافی پوران درخشنده ، زندگی نامه پوران درخشنده ، پوران درخشنده بانوی موفق در سینمای ایران ، زندگی نامه پوران درخشنده  ، بیوگرافی پوران درخشنده   بیوگرافی پوران درخشنده: پوران درخشـنده ، که در ۷ فروردین ماه  سال ۱۳۳۰ در شهر کرمانشاه متولد شد، کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه