۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

تبخال چشمی

سلامت و درمان مجله ایران دخت

راه های پیشگیری و درمان تبخال و دلیل اصلی تبخال زدن چیست؟

مدیر محتوا
راه های پیشگیری و درمان تبخال ویروس تبخال که مسری می باشد و گاهی اوقات بعضی ها آن را با زرد زخم اشتباه می گیرنددو نوع است: یکی مربوط به لب و دهان وچشم ها و دستگاه عصبی است و مناطق بالاتر از کمر را درگیر می کند و به