۳۰ شهریور ۱۴۰۲

تزریق آمینوفیلین

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

آمینو فیلین ( Aminophylline )

هادی گراوندی
آمینو فیلین ( Aminophylline ) نام فارسی : آمینو فیلین نام انگلیسی : Aminophylline نام تجاری : Amoline طبقه بندی درمانی : باز کنندۀ ریه شکل دارویی : تزریقی مکانیسم اثر : با بلوک آنزیم فسفودی استراز مانند سایر متیل گزانتینها با افزایش cAMP داخل سلولی موجب انبساط عضلات صاف برونش و گشادی مجاری تنفسی می‌شود، تا